Кой е Франс Тимерманс?

Франс Тимерманс е бил шест пъти за член на холандсия парламент от  PartijvandeArbeid(Холандската работническа партия), депутат от от 1998 до 2007 г. и от 2010 до 2012 г. Той е бивш министър на външните работи на Холандия от 2012 до 2014 г. и министър по европейските въпроси от 2007 до 2010 г.

През ноември 2014 г. Франс става първи заместник-председател на Европейската комисия. Като той е социалдемократът с най-високата позиция в ръководената иначе от консерваторите европийска институция. В Комисията Франс Тимерманс отговаря за по-доброто регулиране, междуинституционалните отношения, върховенството на закона, Хартата на основните права и за устойчивото развитие. Франс работи в тясно сътрудничество с останалите седем комисари от семейството на Партията на европейските Социалисти и с групата на социалистите и демократите в Европейския парламент и премиерите на ПЕС в Европейския съвет.

През четирите си години в Европейската комисия Франс ръководи работата на ЕС по устойчивостта и е отговорен за приемането на амбициозна стратегия за кръгова икономика и първата в света цялостна стратегия за намаляване на употребата на пластмаси. Той участва и в преговорите, приемането и прилагането на целите на ООН за устойчиво развитие от 2030 г. на ЕС. Законодателство, предложено от Франс за справяне с пластмасовото замърсяване и за премахване или драстично намаляване на пластмасите за еднократна употреба, беше гласувано наскоро от Европейския парламент. Той също така даде международен отговор на предизвикателството, свързано с пластмасовото замърсяване, като представи предложенията на Комисията на други страни в ООН в Ню Йорк и ги насърчи да отговорят на амбициите на Европа.

Франс силно вярва в равенството между половете и социалната справедливост. Той внесе законодателство за подобряване на семейния отпуск за бащите, майките и настойниците във всички държави-членки на ЕС, за да подкрепи равенството между половете на работното място и в семейния живот. Той настоятелно настоява да се премахне разликата в заплащането на жените и мъжете, да се увеличи броят на жените на професионални и политически ръководни постове и се бори най-активно за предотвратяването и изкореняването на насилието срещу жени и е за Истанбулската Конвенция. Той е европейска фигура в борбата с дискриминацията и се бори срещу екстремизма и расизма във всичките му форми и по-специално координира работата на Комисията за борба с антисемитизма и анти-мюсюлманската омраза.

Франс е страстен и стабилен защитник на основните ценности на Европа и е особено активен в защитата на върховенството на закона особено там, където се забелязват нарастващи авторитарни тенденции на някои национални правителства. Той неуморно защититава независимостта на съдебната власт в Полша от прекомерно влияние от страна на правителството.

Франс тимерманс също наблюдава усилията на Комисията да доведе до демократични промени в ЕС чрез по-голямо участие на гражданите и по-голяма прозрачност при разработването на политики на ЕС, отварянето на всяка стъпка в процеса, за да се гарантира, че обществеността е ангажирана и всички политики са основани на доказателства.

Преди да влезе в политиката, Франс е работил първо в холандското министерство на външните работи, където е бил за заместник-сектар на холандското посолство в Москва през 1990 г. След това е продължил да работи като старши съветник и секретар на Макс ван дер Стоел, Върховния комисар за националните малцинства в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Франс е женен и има четири деца. Той е роден през 1961 г. и произхожда от Хеерлен, в района на Лимбург в Холандия. Неговите дядовци са били миньори, а баща му бил военен полицай. Майката му, по силата на холандските правила от онова време е била принудена да се откаже от кариерата си, когато се е омъжила. Това е един от ранните преживявания, който мотивира Франс да постави под въпрос неравенството в обществото и да се бори за правата на жените.