Näkemykseni

Haluamme rakentaa kanssasi edistyksellistä Eurooppaa, joka on vapaa, oikeudenmukainen ja kestävää kehitystä tukeva.

Euroopassa erimielisyydet ratkotaan neuvottelupöydän ääressä. Neuvottelut ovat usein vaativa (ja toisinaan pitkästyttäväkin!) prosessi, joka jää useimmiten julkisuudelta piiloon. Toisinaan niistä näytetään uutisvälähdyksiä televisiossa tai kirjoitetaan muutama rivi sanomalehteen. Nämäkin uutisoinnit saattavat kuitenkin jäädä useimmilta huomaamatta, sillä ne voivat tuntua melko pitkäveteisiltä. Jos kuitenkin katsomme Euroopan historiaa hiukan taaksepäin, voimme huomata, että nykytilanne on itse asiassa pieni ihme.

Vielä 70 vuotta sitten useimmat Euroopan maiden väliset erimielisyydet ratkottiin taistelukentillä: niiden seurauksena kaatui lukemattomia sotilaita, kaupunkeja tuhoutui pommituksissa maan tasalle ja ihmiset joutuivat pakenemaan kodeistaan. Sodan päättyessä valta siirtyi sille, joka sattui voittamaan sodan – aina seuraavaan sotaan asti. Tavalliset ihmiset maksoivat sodista kovan hinnan: he saattoivat menettää omaisuutensa, terveytensä ja jopa henkensä.

Euroopan unioni on väline, jonka tarkoituksena on estää tällaisen tuhon toistuminen. Vanhempamme ja isovanhempamme ovat uskoneet käsiimme tämän ainutlaatuisen yhteistyövälineen, jotta voimme kuroa umpeen sisäisiä jakoja ja löytää yhteisiä ratkaisuja haasteisiin, joihin emme voi vastata yksin. Euroopan historiassa ei ole koskaan ollut parempaa välinettä eikä pidempää rauhan aikaa.

Tämä ei tarkoita, että EU olisi täydellinen. Meidän täytyy kehittää sitä, sovittaa se tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin ja tuoda se lähemmäs ihmisiä, joita sen on tarkoitus palvella. Meidän on rakennettava oikeudenmukainen, vapaa ja kestävää kehitystä tukeva Eurooppa.

Euroopan unioni on väline meidän arvojemme puolustamiseen. Nykypäivänä tämä ei ole helppo tehtävä. Maailma muuttuu ennennäkemättömän nopeasti. Teknologia on muuttamassa radikaalisti tapoja, joilla teemme työtä, tuotamme, kulutamme ja pidämme yhteyttä toisiimme. Muut maailmanvallat pyrkivät taivuttamaan meidät tahtoonsa käyttäen kaupallisia toimia tai haluavat heikentää meitä poliittisesti, jotta moraalisella äänellämme ei olisi enää painoarvoa maailmannäyttämöllä. Terrorismi on edelleen uhka elämäntavallemme kuten myös järjestäytynyt rikollisuus. Naisten oikeudet ovat jälleen hyökkäysten kohteena.

Me uskomme Eurooppaan, jossa ihmiset pitävät huolta toisistaan, jossa hyvää jaetaan oikeudenmukaisesti ja jossa ihmisillä on vapaus valita, miten he haluavat elää elämänsä, ketä he haluavat rakastaa tai mihin he haluavat tai eivät halua uskoa. Samat säännöt koskevat meitä kaikkia riippumatta koosta tai voimakkuudesta, iästä, kansallisuudesta, sukupuolesta, uskonnosta tai alkuperästä.

Meidän on rakennettava kestävämpi, kiertotalouteen perustuva Eurooppa. Olemme venyttäneet planeettamme kestokyvyn miltei äärimmilleen. Valtameret ovat tukehtumassa muovijätteisiin, ja ilmansaasteet muodostavat yhä suuremman uhan terveydellemme. Ilmastonmuutos ei ole satua; se on katkera ja epämiellyttävä totuus. Mutta vielä voimme saada aikaan muutoksen. Meidän on muutettava elämäntapamme, tapamme huomioida muut tehdessämme kauppaa ja tapamme käyttää maailman luonnonvaroja.

On myös muita haasteita, joiden voittaminen vaatii rohkeutta ja yhtenäisyyttä. Muuttoliike on globaali ilmiö, joka vaatii globaalia lähestymistapaa, sekä niiden kannalta, jotka etsivät parempaa elämää toisesta maasta, että niiden kannalta, jotka asuvat kohdemaassa. Aikooko Eurooppa tehdä oman osansa tämän muuttuvan maailman muokkaamiseksi yhdessä ystäviensä ja liittolaistensa kanssa? Vai aiommeko kääntyä sisäänpäin, asettua toisiamme vastaan tai piiloutua muurien ja merien taakse ja jättää huomisen maailman rakentamisen jollekulle muulle, joka ei piittaa meidän eduistamme? Aiommeko etsiä ratkaisuja yhteistyön vai vastakkainasettelujen kautta?

Olen vakuuttunut, että paras tapa muovata Eurooppaa ja meitä ympäröivää maailmaa on yhteistyö. Vain yhteistyön kautta voimme tarjota ratkaisuja, jotka ovat arvojemme mukaisia. Meidän on tehtävä yhteistyötä puolustaaksemme yhteisiä eurooppalaisia etujamme muuttuvassa maailmassa. Vain siten voimme varmistaa, että rehellisestä työstä maksetaan oikeudenmukainen palkka, että yhtiöt maksavat veroja siellä, missä ne tekevät tuloksensa, että suuryritykset eivät nostata valtioita toisiaan vastaan, että eri maissa asuvia työntekijöitä ei yllytetä tuhoisaan palkkakilpailuun ja että emme lähde mukaan vaaralliseen kilpailuun maapallon kallisarvoisten luonnonvarojen käytöstä.

Putinin ja Trumpin kaltaiset johtajat uskovat vallan avulla hallitsemiseen. Eurooppa on oppinut kantapään kautta, että on parempi luottaa sääntöjen avulla hallitsemiseen. Ei ole mikään salaisuus, että Putin ja Trump haluaisivat nähdä EU:n ja siihen kuuluvien erillisten valtioiden heikentyvän. Ei ole myöskään mikään sattuma, että he ovat ilmaisseet tukensa Euroopan eri jäsenvaltioissa toimiville nationalisteille. He eivät tue nationalisteja vain, koska jakavat näiden yhteiskunnalliset näkemykset, vaan myös koska he tietävät, että nationalistit etsivät vihollisia niin ulkomailta kuin kotimaastakin. Eurooppalaiset, jotka alkavat pitää toisiaan vihollisina, eivät tee yhteistyötä eivätkä pysty tekemään yhteisiä kannanottoja.

Tulevaisuus on täynnä epävarmuutta, mutta se ei tarkoita, että meidän pitäisi pelätä tulevaa. Meidän on muutettava suhtautumistamme, omaksuttava uusi ajattelutapa ja nähtävä muutos mahdollisuutena, ei uhkana. Me tarvitsemme toivoa – toivoa työpaikkojen ja lastemme tulevaisuuden suhteen, toivoa siitä, että moninaisessa yhteiskunnassa on myös meitä yhdistäviä asioita, sekä toivoa siitä, että meillä on keinoja hillitä ilmastonmuutosta, hallita maahanmuuttoa ja lisätä turvallisuutta. Emme saa antaa pelon ohjata meitä. Pelko lamauttaa, ajaa vihan tielle ja saa etsimään syntipukkeja ratkaisujen sijaan. Meidän ei pidä antaa huoltemme kasvaa peloksi, vaan meidän on jalostettava ne toiminnaksi.

Yhtenäinen Eurooppa on vahva; kun se esittelee ratkaisuja, maailma kuuntelee. Tässä tehtävässä Euroopan unioni on yhä paras väline, mitä meillä on. Meidän ei pidä ajaa sitä alas, kuten jotkut nationalistit haluaisivat, vaan meidän on kehitettävä sitä ja tehtävä siitä parempi työväline. Määrätietoisempi, demokraattisempi ja oikeudenmukaisempi. Sellainen, joka on keskittynyt suuriin kysymyksiin, jotka vaativat yhteisiä eurooppalaisia toimia. Eurooppa, joka puuttuu vähemmän sellaisiin asioihin, jotka on parempi ratkaista jäsenvaltioissa lähempänä kansalaisia.

Rakennetaan yhdessä tämä uudenlainen Eurooppa.