Amiben hiszek

Önnel együtt egy olyan progresszív Európát szeretnénk megteremteni, amely szabad, igazságos és fenntartható.

Mi itt Európában a tárgyalóasztalnál rendezzük a nézetkülönbségeinket. Ez gyakran nehéz (sőt néha unalmas!) folyamat, amely többnyire a színfalak mögött zajlik. Néha látunk belőle egy-egy felvételt a TV-ben, vagy pár sorban olvasunk róla az újságban. Valahol félúton azonban feltehetőleg kissé megunjuk, és feladjuk az ügy követését. Mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy – Európa történelmétt szemügyre véve – ez egy kisebb fajta csoda.

Hiszen hetven évvel ezelőttig az európai országok közti véleménykülönbségeket jórészt még a csatamezőkön rendezték el, a lövészárkokban és a lebombázott kis- és nagyvárosokban hozott emberáldozatok árán, akiknek ezáltal elvették az otthonát és tönkretették az életét. Aki megnyerte a háborút, az dirigált. Egészen a következő háborúig. Mindezért pedig ártatlan emberek fizettek a tulajdonukkal, a boldogulásukkal, az egészségükkel vagy éppen az életükkel.

Az Európai Unió intézményével azonban, amelyet szüleink és nagyszüleink bíztak a gondjainkra, elkerülhető ez a sors, mivel olyan különleges együttműködést tesz lehetővé, amellyel áthidalható a belső megosztottság, és közös megoldás kínálható azokra a nehézségekre, amelyekkel egyedül nem vagyunk képesek szembenézni. Az európai történelem során soha nem létezett ennél hatékonyabb eszköz vagy hosszabb békeidőszak.

Ez nem jelenti azt, hogy az EU tökéletes. Jobbá kell tennünk, hozzá kell igazítanunk jelenlegi és jövőbeli kihívásainkhoz, és közelebb kell vinnünk azokhoz az emberekhez, akiket szolgál. Egy igazságos, szabad és fenntartható Európát kell kiépítenünk.

Az Európai Unió az értékeink megvédését szolgáló intézmény. Manapság ez nem is olyan egyszerű feladat. A világ soha nem látott ütemben változik. Hamarosan a technológia radikálisan meg fogja változtatja a munkavégzésünk, a termelésünk, a fogyasztásunk, illetve az interakcióink módját. A világ nagyhatalmai kereskedelmi intézkedések révén próbálják ránk kényszeríteni az akaratukat, vagy meg akarják gyengíteni a politikai befolyásunkat azért, hogy többé ne hallathassuk az erkölcs hangját a világ színpadán. A terrorizmus továbbra is fenyegetést jelent az életvitelünkre nézve, akárcsak a szervezett bűnözés. A nők jogai újfent veszélybe kerültek.

Mi egy olyan Európában hiszünk, amely gondunkat viseli, a méltányos megosztás híve, mozgásteret biztosít az embereknek, hogy szabadon dönthessenek arról, hogyan szeretnének élni, kit akarnak szeretni, miben akarnak és miben nem akarnak hinni. A szabályok mindannyiunkra érvényesek, méretünktől és befolyásunktól, korunktól, nemzetiségünktől, nemünktől, hitünktől vagy származásunktól függetlenül.

Egy fenntarthatóbb, a körforgásos gazdaságon nyugvó Európát kell teremtenünk. Az anyatermészet óriási sebességgel száguld végső határai felé, és felmentés kiált az általunk rá mért túlzott megterhelés alól. Óceánjainkat fojtogatja a rengeteg műanyag, a légszennyezettség pedig egyre jobban fenyegeti az egészségünket. Az éghajlatváltozás nem mese, hanem a keserű és kellemetlen igazság. De még mindig van esély a változásra. Változtatni kell az életmódunkon, azon, ahogy a kereskedelmi gyakorlatainkat végrehajtjuk, és ahogyan a világ erőforrásait használjuk.

Vannak más kérdések is, amelyek megoldásához bátorságra és összefogásra van szükség. A migráció globális jelenség, amely globális megközelítést igényel a jobb élet reményében útrakelők és az őket befogadó országok lakosai számára egyaránt. Vajon Európa a segítségünkre lesz-e eme változó világ alakításában a barátainkkal és szövetségeseinkkel karöltve? Vagy befelé és egymás ellen fordulunk, esetleg csak elbújunk a felhúzott falaink és tengereink mögött, és hagyjuk, hogy mások alakítsák a jövőt – azok, akik nem a mi érdekeinket tartják szem előtt? Együttműködésen vagy összeütközésen keresztül keressük a megoldásokat?

Hiszek abban, hogy Európát és a körülöttünk lévő világot együttműködésen keresztül éri meg alakítani. Mivel ez az egyetlen útja annak, hogy az értékeinkhez méltóan reagálhassunk a felmerülő kérdésekre. Európai érdekeink megvédéséért együtt kell működnünk ebben a változó világban. Csak így biztosíthatjuk, hogy a becsületes munkát tisztességesen megfizessék, hogy a vállalatok ott fizessenek adót, ahol nyereségre tesznek szert, hogy a nagyvállalatok ne játszhassák ki az egyes országokat egymás ellen, hogy a dolgozókat ne uszítsák egymás ellen határokon innen és túl a bérverseny negatív spiráljában, és hogy ne kezdjünk veszélyes versenybe a Föld értékes erőforrásainak a feléléséért.

Az olyan emberek, mint Putyin vagy Trump a „hatalomvezérelt irányításban” hisznek. Európa keserű tapasztalatok árán tanult meg bízni a „szabályok erejében”. Nem titok, hogy Putyin és Trump azt szeretné, ha az EU és annak tagországai meggyengülnének. Nem véletlenül fejezik ki csodálatukat a különböző európai országok nacionalista irányzatai iránt. Nemcsak azért, mert osztoznak a társadalomról vallott nézeteikben, hanem mert tudják, hogy a nacionalisták mind otthon, mind külföldön ellenségeket fognak keresni maguknak. Azok az európaiak, akik ellenségként tekintenek egymásra, nem fognak együttműködni, és nem lesznek képesek a közös állásfoglalásra.

A jövő tele van bizonytalansággal, de ettől még nem szabad tartanunk tőle. Szemléletváltásra van szükségünk, új gondolkodásmódra, olyan hozzáállásra, amellyel a változásra lehetőségként, nem pedig fenyegetésként tekintünk. Reményre van szükségünk... amikor a munkánkra, a gyermekeink jövőjére, a sokszínű társadalmunk közös pontjaira tekintünk, vagy azt kutatjuk, hogyan szabhatunk határt az éghajlatváltozásnak, hogyan kezelhetjük a migrációt, és hogyan növelhetjük a biztonságot. Nem szabad megengednünk, hogy a félelem vezessen minket. A félelem megbénít, hirtelen gyűlöletté fajul, és bűnbakokat keres megoldások helyett. Aggodalmainkat ne félelemmé, hanem tettekké alakítsuk át.

Az európai egység erőt ad számunkra ahhoz, hogy olyan megoldásokat fogalmazzunk meg, amelyekre a világ kénytelen odafigyelni. Ennek elérésére még mindig az Európai Unió a legjobb eszközünk. Nem szabad lerombolnunk, mint ahogyan azt egyes nacionalisták szeretnék, hanem meg kell erősítenünk, és hatékonyabbá kell tennünk. Határozottabbá, demokratikusabbá, igazságosabbá. Az Európai Uniónak azokra a nagy kérdésekre kell összpontosítania, amelyek európai válaszokat igényelnek, és kevesebb figyelmet kell szentelnie azoknak az ügyeknek, amelyeket célszerűbb, ha az állampolgárokhoz közelebb álló tagállamok kezelnek.

Teremtsük meg ezt az új Európát együtt.