Wie is Frans Timmermans

Frans Timmermans werd zes keer gekozen als lid van het Nederlandse parlement voor de Partij van de Arbeid, en diende van 1998 tot 2007 en van 2010 tot 2012. Van 2012 tot 2014 was hij Minister van Buitenlandse Zaken van Nederland en van 2007 tot 2010 Minister van Europese Zaken.

In november 2014 werd Frans de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. Als hoogste sociaal-democraat in de instelling is hij verantwoordelijk voor betere regelgeving, interinstitutionele betrekkingen, de rechtsstaat, het Handvest van de grondrechten en duurzaamheid. Frans werkt nauw samen met zijn zeven PES collega -Commissarissen en met de socialistische en democratische afgevaardigden in het Europees Parlement en de eerste ministers van de PESin de Europese Raad.

In zijn vier jaar bij de Europese Commissie heeft Frans het werk van de EU op het gebied van duurzaamheid geleid en heeft hij voor het akkoord gezorgd van een ambitieuze circulaire economie strategie en 's werelds eerste uitgebreide kunststofstrategie . Hij was ook betrokken bij de onderhandelingen, de goedkeuring en de uitvoering van de VN-doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling in 2030. Het Europees Parlement heeft recent gestemd over wetgeving die door Frans is voorgesteld om vervuiling door plastic aan te pakken en plastic voor eenmalig gebruik te elimineren of drastisch te verminderen. Hij heeft ook internationaal gereageerdop de uitdaging van de plasticvervuiling, door de voorstellen van de Europese Commissie voor te leggen aan andere landen van de Verenigde Naties in New York en hen aan te moedigen aan de Europese ambities te voldoen.

Frans is sterk overtuigd van gendergelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Hij heeft wetgeving ingediend ter verbetering van het ouderschapsverlof voor vaders, moeders en verzorgers in alle EU- lidstaten, ter ondersteuning van gendergelijkheid op het werk en in het gezinsleven. Hij heeft sterk gepleit voor het wegwerken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, voor het verhogen van het aantal vrouwen in professionele en politieke leidinggevende functies, en is een fervent verdediger geweest van de Conventie van Istanbul om geweld tegen vrouwen uit te bannen. Hij is een actieve anti-discriminatiekampioen die strijdt tegen extremisme en racisme in al zijn vormen, en coördineert met name het werk van de Europese Commissie om anti-moslim haat en antisemitisme aan te pakken.

Frans is een hartstochtelijke en krachtige verdediger van de fundamentele waarden van Europa, en hij is bijzonder actief in de verdediging van de rechtsstaat tegen de sluipende autoritaire neigingen van bepaalde nationale regeringen. Hij heeft met name de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen verdedigd tegen buitensporige overheidsinvloed, en onlangs voorlopige maatregelen van het Europees Hof van Justitie geëist om een zuivering van rechters van het Hooggerechtshof tegen te gaan.

Frans heeft ook toegezien op de inspanningen van de Europese Commissie om democratische veranderingen in de EU tot stand te brengen, door een grotere participatie van de burgers en een grotere transparantie in de beleidsvorming van de EU, door elke stap in het proces open te stellen om ervoor te zorgen dat het publiek betrokken wordt en dat alle beleid gebaseerd is op de best beschikbare en verantwoorde informatie.

Voor hij de politiek inging, werkte Frans eerst bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar hij in 1990 benoemd werd tot plaatsvervangend secretaris van de Nederlandse ambassade in Moskou.In 1993 terugkeerde naar het Ministerie. Hij ging vervolgens werken als senior adviseur en privésecretaris van Max van der Stoel, de Hoge Commissaris voor Nationale Minderheden van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Frans is getrouwd en heeft vier kinderen (en twee honden!). Hij is geboren in 1961 en komt uit Heerlen, in de regio Limburg in Nederland. Zijn grootvaders waren allebei mijnwerkers. Hij staat bekend als een echte muziekliefhebber en sportfan, die graag muziekfestivals bezoekt. Hij is vaak in het publiek van Bruce Springsteen-concerten terug te vinden. Hij is een 'cavalieri' van de AS Roma voetbalclub en diende in het bestuur van club Roda JC in zijn geboorteplaats die hij zo vaak mogelijk gaat bekijken in hun Parkstad.