Moje presvedčenie

Progresívna Európa, ktorú s vami chceme vybudovať, je slobodná, spravodlivá a udržateľná.

Nezhody riešime v Európe za rokovacím stolom. Neraz je to náročný (a niekedy dokonca aj nudný!) proces, ktorý sa väčšinou odohráva v ústraní. Občas o tom vidíme v televízii niekoľko záberov alebo si v novinách zbežne prečítame zopár riadkov. Môže sa tiež stať, že trochu znudení správy v polovici vypneme. No nemôžeme ignorovať, že s ohľadom na európske dejiny ide v skutočnosti o malý zázrak.

Pretože ešte pred sedemdesiatimi rokmi sa rozdiely medzi európskymi krajinami riešili na bojisku, ľudia prichádzali o život v zákopoch, dediny a mestá sa bombardovali na prach, obyvateľov presídľovali a ľudské životy boli zničené. Ktokoľvek vojnu vyhral, vládol ostatným. Až do ďalšej vojny. Obyčajní ľudia platili svojimi majetkami, prosperitou, zdravím, ba dokonca životmi.

Európska únia je nástrojom, ktorý má zabrániť takému osudu. Zverili nám ju naši rodičia a starí rodičia, ktorí nám umožnili využívať jedinečnú formu spolupráce a preklenúť tak to, čo nás vnútorne rozdeľuje, a nájsť spoločné odpovede na výzvy, ktorým nedokážeme čeliť samostatne. Nikdy v európskych dejinách sme nemali k dispozícii lepší nástroj, ani sme nezažili dlhšie obdobie mieru.

Neznamená to však, že EÚ je dokonalá. Musíme ju zlepšovať, prispôsobovať ju výzvam, ktorým čelíme dnes a s ktorými sa stretneme v budúcnosti, priblížiť ju ľuďom, ktorým slúži. Musíme vybudovať spravodlivú, slobodnú a udržateľnú Európu.

Európska únia je nástrojom na ochranu našich hodnôt. Dnes to nie je jednoduchá úloha. Svet sa mení doteraz nevídanou rýchlosťou. Technológie čo nevidieť radikálne zmenia spôsob našej práce, výroby, spotreby a vzájomnej spolupráce. Ostatné svetové veľmoci sa snažia nanútiť nám svoju vôľu prostredníctvom obchodných opatrení alebo nás chcú politicky oslabiť, aby náš morálny hlas už vo svete nemal váhu. Terorizmus naďalej predstavuje hrozbu pre náš spôsob života, podobne ako aj organizovaný zločin. Práva žien sú opäť ohrozené.

Veríme v Európu, v ktorej si ľudia nie sú ľahostajní, vedia sa spravodlivo podeliť a dostávajú priestor slobodne sa rozhodnúť, ako budú žiť, koho chcú milovať a v čo chcú alebo nechcú veriť. Pravidlá platia pre nás všetkých, bez ohľadu na veľkosť a silu, vek, štátnu príslušnosť, pohlavie, vierovyznanie alebo pôvod.

Musíme vybudovať udržateľnejšiu Európu založenú na obehovom hospodárstve. Matka Zem závratným tempom naráža na svoje hranice a volá o pomoc, aby sme z nej sňali bremeno, ktoré ukladáme na jej plecia. Našim oceánom hrozí, že sa udusia v plaste, a znečistenie ovzdušia predstavuje stále väčšiu hrozbu pre naše zdravie. Zmena klímy nie je rozprávka, je to trpká, nepríjemná pravda. Ale stále existuje šanca na zmenu. Musíme zmeniť spôsob života, uvažovania o iných pri obchodných dohodách a tiež spôsob, akým čerpáme svetové zdroje.

Sú aj ďalšie otázky, ktorých riešenia si vyžadujú odvahu a jednotu. Migrácia je celosvetovým fenoménom, ktorý si vyžaduje globálny prístup – pre tých, čo idú do zahraničia za lepším životom, ale aj pre tých, čo na daných miestach žijú. Pomôže Európa formovať dnešný rýchlo sa meniaci svet, spoločne s našimi priateľmi a spojencami? Alebo sa uzavrieme, budeme na seba útočiť či sa jednoducho schováme za steny a moria a dovolíme, aby zajtrajšok formovali iní, ktorým naše dobro neleží na srdci? Budeme sa snažiť riešiť problémy spoluprácou alebo konfrontáciou?

Ja verím vo formovanie Európy a sveta okolo nás prostredníctvom spolupráce. Lebo jedine tak môžeme reagovať v súlade s našimi hodnotami. Musíme spolupracovať, aby sme ochránili spoločné európske záujmy v meniacom sa svete. Iba tak môžeme zabezpečiť, že poctivá práca bude odmeňovaná spravodlivým zárobkom, že firmy budú platiť dane tam, kde vytvárajú zisky, že veľké korporácie nebudú vyvolávať konflikty medzi krajinami, že sa zamestnanci spoza hraníc nebudú stavať proti sebe v špirále mzdového boja, a že sa nezapojíme do nebezpečných pretekov v spotrebe vzácnych zdrojov našej planéty.

Ľudia ako Putin a Trump veria v „silu moci“. Európa sa na vlastnej koži naučila, že viera je dôležitejšia ako „sila moci“. Nie je tajomstvom, že Putin a Trump chcú vidieť EÚ a jej členské štáty oslabené. Rovnako nie je náhoda, že obdivujú nacionalistov v rôznych európskych štátoch. Nielen preto, že majú podobné názory na spoločnosť, ale aj preto, lebo vedia, že nacionalisti budú hľadať nepriateľov doma i v zahraničí. Európania, ktorí sa začnú vnímať ako nepriatelia, nebudú spolupracovať a nebudú schopní zaujať spoločný postoj.

Budúcnosť je v mnohých smeroch neistá, ale neznamená to, že by sme sa jej mali báť. Musíme zmeniť spôsob myslenia, začať rozmýšľať inak a naučiť sa vnímať zmeny ako príležitosti, nie hrozby. Potrebujeme nádej... v naše pracovné miesta, v budúcnosť pre naše deti, vo veci, ktoré nás v rozmanitej spoločnosti spájajú, v spôsob, akým možno obmedziť zmenu klímy, čeliť migrácii a zvýšiť bezpečnosť. Nemali by sme dovoliť, aby naše konanie riadil strach. Strach paralyzuje, rýchlo sa premieňa na nenávisť a namiesto riešení hľadá obetných baránkov. Nech sa naše obavy nepremenia na strach, ale na skutky.

Európska jednota nám dáva silu formulovať odpovede, ktoré si svet musí vypočuť. Európska únia je stále naším najlepším nástrojom, ako to dosiahnuť. Nemali by sme ju rúcať, ako by to chceli niektorí nacionalisti, ale zveľaďovať a vytvárať z nej lepší nástroj. Rozhodnejší, demokratickejší, spravodlivejší. S dôrazom na dôležité otázky, ktoré si vyžadujú európske odpovede. Menej zameraný na témy, ktorým by sa mohli lepšie venovať naše členské štáty, keďže sú bližšie k občanom.

Postavme novú Európu spolu.