Moja prepričanja

Napredna Evropa, ki jo želimo zgraditi z vami, je svobodna, pravična in trajnostna.

V Evropi svoja nesoglasja rešujemo za pogajalsko mizo. To je pogosto naporen (in včasih dolgočasen!) proces, ki se običajno odvija daleč od oči. Včasih vidimo nekaj slik na televiziji ali o tem preberemo nekaj vrstic v časopisu. Nemara na polovici poti, rahlo zdolgočaseni, prenehamo spremljati. Vendar ne moremo spregledati dejstva, da je to v resnici mali čudež, če se ozremo nazaj na evropsko zgodovino.

Še pred sedemdesetimi leti se je večina konfliktov med evropskimi državami reševala na bojišču, z življenji, žrtvovanimi v jarkih, s kraji in mesti, zbombardiranimi do konca, s pregnanimi ljudmi in uničenimi življenji. Komu je uspelo zmagati v vojni, je bil glavni. Do naslednje vojne. Navadni ljudje pa so plačali ceno s svojo lastnino, svojo blaginjo, svojim zdravjem ali celo svojim življenjem.

Evropska unija je orodje za izogib tej usodi, predana v našo skrb od naših staršev in starih staršev, ki nam omogoča uporabo edinstvene oblike sodelovanja za premostitev notranjih razlik in zagotavljanje kolektivnih odgovorov na izzive, s katerimi se ne moremo soočiti sami. Zgodovina Evrope ni nikoli ponudila boljšega orodja ali daljšega obdobja miru.

To ne pomeni, da je EU popolna. Moramo jo izpopolnjevati, jo prilagajati izzivom, s katerimi se soočamo danes in s katerimi se bomo srečevali v prihodnosti, ter jo približati ljudem, katerim služi. Zgraditi moramo pravično, svobodno in trajnostno Evropo.

Evropska unija je orodje, ki brani naše vrednote. V sedanjih časih to ni lahka naloga. Svet se spreminja s hitrostjo, ki ji še nikoli nismo bili priča. Tehnologija je tik pred tem, da korenito spremeni način na katerega delamo, proizvajamo, trošimo in sodelujemo drug z drugim. Druge svetovne sile nam želijo vsiliti svojo voljo preko trgovinskih ukrepov, ali pa nas želijo politično oslabiti, da bi naš moralni glas ne več nosil teže na svetovnem prizorišču. Terorizem še vedno predstavlja grožnjo našemu načinu življenja, kot tudi organizirani kriminal. Ženske pravice so ponovno napadene.

Verjamemo v Evropo, ki ceni medsebojno skrb, deli pravično, daje ljudem prostor, da svobodno izbirajo, kako želijo živeti, koga želijo ljubiti, v kaj želijo ali ne želijo verjeti. Pravila se nanašajo na vse nas, ne glede na našo velikost ali moč, starost, narodnost, spol, vero ali poreklo.

Zgraditi moramo bolj trajnostno Evropo, ki bo temeljila na krožnem gospodarstvu. Mati Zemlja se hitro približuje svoji meji in vpije po počitku od naporov, ki jih ji nalagamo. Našim oceanom grozi, da se bodo zadušili v plastiki in onesnaženost zraka predstavlja vedno večjo grožnjo našemu zdravju. Podnebne spremembe niso pravljica, so grenka in neprijetna resnica. Toda še vedno obstaja priložnost za spremembe. Spremeniti moramo način na katerega živimo, način na katerega upravičujemo druge v naših trgovskih odnosi, in način na katerega uporabljamo svetovne vire.

Obstajajo še druge težave, ki zahtevajo pogum in enotnost pri reševanju. Migracija je globalni pojav, ki zahteva globalni pristop, tako za tiste, ki iščejo boljše življenje v tujini, kot tudi za tiste, ki živijo v krajih, kamor se drugi zatekajo. Bo Evropa pomagala oblikovati ta spreminjajoči se svet, skupaj z našimi prijatelji in zavezniki? Ali pa se bomo obrnili navznoter, drug proti drugemu, se preprosto skrili za zidovi in morji, ter pustili, da jutranji svet oblikujejo drugi, ki jih ne skrbi za našo blaginjo? Bomo iskali rešitve skozi sodelovanje ali skozi soočenje?

Verjamem v oblikovanje Evrope in oblikovanje sveta skozi sodelovanje. Ker je to edini način, ki nam omogoča, da se odzovemo z odgovori, ki se ujemajo z našimi vrednotami. Sodelovati moramo, da bi ščitili naše evropske interese v spreminjajočem se svetu. Le tako lahko zagotovimo, da bo pošteno delo vodilo do pravičnega plačila, da bodo podjetja plačevala davke tam, kjer ustvarijo dobiček, da velike korporacije ne bodo ustvarjale sporov med državami, da delavci čez mejo ne bodo tekmovali med sabo v nenehnem vrtincu konkurence na področju plač in da ne bomo sodelovali v nevarni tekmi za porabo dragocenih virov Zemlje.

Ljudje, kot sta Putin in Trump, verjamejo v »vladanje z močjo«. Evropa se je na težak način naučila, da svoje upe položi v »moč pravil«. Nobena skrivnost ni, da želita Putin in Trump videti EU in njene posamezne narode oslabljene. Tudi ni nobeno naključje, da razglašata svojo občudovanje do nacionalistov v različnih evropskih državah. Ne le zato, ker delita svoje poglede na družbo, ampak tudi, ker se zavedata, da bodo nacionalisti iskali sovražnike tako doma kot v tujini. Evropejci, ki bodo začeli drug na drugega gledati kot na sovražnika, ne bodo sodelovali in ne bodo mogli zavzeti skupnega stališča.

Prihodnost je polna negotovosti, vendar to ne pomeni, da se moramo prihodnosti bati. Potrebujemo spremembo miselnosti, nov način razmišljanja, nov odnos, ki vidi spremembo kot priložnost, in ne grožnjo. Potrebujemo upanje... za naše službe, za prihodnost naših otrok, za stvari, ki jih delimo v naši raznoliki družbi, za načine, kako omejiti podnebne spremembe, za upravljanje migracij, za povečanje varnosti. Ne smemo dopustiti, da nas vodi strah. Strah ohromi, hitro iztiri v sovraštvo in išče grešne kozle namesto rešitev. Ne dopustimo, da bi se naše skrbi spremenile v strah, ampak v delovanje.

Evropska enotnost nam daje moč, da oblikujemo odgovore, ki jih svet mora poslušati. Da bi to dosegli, je Evropska unija še vedno naše najboljše orodje. Ne smemo je razbijati, kot bi si nekateri nacionalisti želeli, da se zgodi, ampak jo izgrajevati in jo oblikovati v boljše orodje. Bolj odločno, bolj demokratično, pravičnejšo. Osredotočeno na velika vprašanja, ki zahtevajo evropske odgovore. Manj vpleteno v teme, ki bi jih lahko države članice bolje obravnavale bližje državljanom.

Zgradimo to novo Evropo skupaj.